Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Traffic Chowk, Rupandehi, Butwal
4 months ago
109
109
#sb-1050
रु 10,000 Make Offer

ट्राफिक चोकको लागी Momo Maker र Waitress आवश्यक।
तलब:- आपसी सहमतिमा
खान बस्नको व्यवस्था छ।
सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी
सम्पर्क नम्बर:- 071-437526
Email:- [email protected]

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all