Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Manigram, Rupandehi, Tilottama
2 months ago
316
1180
#sb-1356
Negotiable

तिलोत्तमा मणिग्राम चोकदेखी २०० मिटर अगाडी हाइवेमै प्रशस्त पार्किङ सुबिधा भएको २४०० Sq.ft बराबरको जुनसुकै अफिस प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त फल्याटहरु भाडामा उपलब्ध छन।
भाडा:- आपसी सहमतिमा
सम्पर्क नम्बर:- 9857042799 (Whatsapp)

Negotiable
Yes
Featured View all