Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Golpark, Rupandehi, Butwal
4 months ago
837
1643
#sb-1314
रु 25,000 Make Offer

बुटवल -०३, गोलपार्क चोकदेखी ५० मिटर पुर्व मिलन पथमा प्रशस्त पार्किङ सुबिधा र बगैंचा भएको घरमा फल्याट भाडामा।
भाडा: २५००० (आपसी सहमतिमा)
भाडा सहमति: २ बर्ष
कोठाको विवरण: २ कोठा, हल, किचन, डाइनिङ र स्टोर कोठा
सम्पर्क नम्बर:- 9847035737 / 071-530279

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all