Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Jimirebhar Chowk, Nawalparasi West, Bardaghat
6 months ago
772
1507
#sb-800
रु 2,00,00,000 Make Offer

बर्दघाट त्रीवेनी रोड जीमिरेभार चोक स्थित 24 हात मोडा हुने गरि 2.2 कट्ठा पुर्व मोडा घडेरी तु-बिक्रीमा। बर्दघाट देखि 2.5 km दक्षिण रहेको छ। पछाडी पनि बाटो भएको हुदा पछाडी पनि घडेरी निकाल्न मिल्छ। जग्गाधनी - 985-6048400

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all