Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Shreedhar Adhikari cover image
Shreedhar Adhikari profile image
  • Shreedhar Adhikari
  • shreedhar-adhikari-901
Shreedhar Adhikari
Shreedhar Adhikari
6 months ago
1511
बर्दघाट त्रीवेनी रोड जीमिरेभार चोक स्थित 24 हात मोडा हुने गरि 2.2 कट्ठा पुर्व मोडा घडेरी तु-बिक्रीमा। बर्दघाट देखि 2.5 km दक्षिण रहेको छ। पछाडी पनि बाटो भएको हुदा पछाडी पनि घडेरी निकाल्न मिल्छ। जग्गाधनी - 985-6048400
Bardaghat, Nawalparasi West रु 2,00,00,000
Comment
Share
Save
Shreedhar Adhikari
Shreedhar Adhikari
6 months ago
1511
बर्दघाट त्रीवेनी रोड जीमिरेभार चोक स्थित 24 हात मोडा हुने गरि 2.2 कट्ठा पुर्व मोडा घडेरी तु-बिक्रीमा। बर्दघाट देखि 2.5 km दक्षिण रहेको छ। पछाडी पनि बाटो भएको हुदा पछाडी पनि घडेरी निकाल्न मिल्छ। जग्गाधनी - 985-6048400
Bardaghat, Nawalparasi West रु 2,00,00,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all