Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Bhairahawa, Rupandehi, Siddharthanagar
1 months ago
231
6506
#sb-1362
रु 1,000 Make Offer

खाना बस्न सुविधा सहित DUBAI को प्रतिष्ठित कम्पनिका लागि Laundry Boy चाहियो।

काम नजानेको भएपनि हुने।
साधारण Tattoo भएकाले पनि Apply गर्न सकिने।
7 दिनमा भिषा आउने 15 दिनमा उडान हुने।
Company - Berkeley Service Dubai
Post - Laundry Boy
Salary - 1000 दिराम
Age - उमेर 21 पुरा भई 35 वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने।

(नोट - कम्तिमा SLC पास हुनुपर्नेछ। English राम्रो जानेको हुनुपर्नेछ।)

Interview : Chaitra 9,
Contact - 9867553439 (Bhairahawa)

SL - bit.ly/laundry-boy

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all