Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
User 1330 cover image
User 1330 profile image
  • User 1330
  • user-1330-1326
User 1330
User 1330
2 months ago
6624
खाना बस्न सुविधा सहित DUBAI को प्रतिष्ठित कम्पनिका लागि Laundry Boy चाहियो। काम नजानेको भएपनि हुने। साधारण Tattoo भएकाले पनि Apply गर्न सकिने। 7 दिनमा भिषा आउने 15 दिनमा उडान हुने। Company - Berkeley Service Dubai Post - Laundry Boy Salary - 1000 दिराम Age - उमेर 21 पुरा भई 35 वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने। (नोट - कम्तिमा SLC पास हुनुपर्नेछ। English राम्रो जानेको हुनुपर्नेछ।) Interview : Chaitra 9, Contact - 9867553439 (Bhairahawa) SL - bit.ly/laundry-boy
Siddharthanagar, Rupandehi रु 1,000
Comment
Share
Save
User 1330
User 1330
2 months ago
6624
खाना बस्न सुविधा सहित DUBAI को प्रतिष्ठित कम्पनिका लागि Laundry Boy चाहियो। काम नजानेको भएपनि हुने। साधारण Tattoo भएकाले पनि Apply गर्न सकिने। 7 दिनमा भिषा आउने 15 दिनमा उडान हुने। Company - Berkeley Service Dubai Post - Laundry Boy Salary - 1000 दिराम Age - उमेर 21 पुरा भई 35 वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने। (नोट - कम्तिमा SLC पास हुनुपर्नेछ। English राम्रो जानेको हुनुपर्नेछ।) Interview : Chaitra 9, Contact - 9867553439 (Bhairahawa) SL - bit.ly/laundry-boy
Siddharthanagar, Rupandehi रु 1,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all