Khemraj Pandey

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Khemraj Pandey cover image
Khemraj Pandey profile image
  • Khemraj Pandey
  • khemraj-pandey-1112
Khemraj Pandey
Khemraj Pandey
7 months ago
1510
तिलोत्तमा मणिग्राम चोकदेखी पश्चिम १२ नम्बर डेढ लाख घर नगरपालीका भवन र कुन्जलापुर पार्क नजीकै ३० धुरमा बनेको २.५ तले भवन सरकारी कार्यालय,मन्टेश्वरी, बिजनेस हाउस, ट्रेनिङ्ग हाउस, प्रोजेक्ट, हिलिङ सेन्टर सबैको लागी अती उपयुक्त ५८०० Sq.ft मा बनेको पार्किङ्ग लगायत सबै सुबिधा सम्पन्न घर भाडामा उपलब्ध छ। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क: 9857840710 / 9857075945
Manigram 12 Number Negotiable
Comment
Share
Save
Khemraj Pandey
Khemraj Pandey
7 months ago
1510
तिलोत्तमा मणिग्राम चोकदेखी पश्चिम १२ नम्बर डेढ लाख घर नगरपालीका भवन र कुन्जलापुर पार्क नजीकै ३० धुरमा बनेको २.५ तले भवन सरकारी कार्यालय,मन्टेश्वरी, बिजनेस हाउस, ट्रेनिङ्ग हाउस, प्रोजेक्ट, हिलिङ सेन्टर सबैको लागी अती उपयुक्त ५८०० Sq.ft मा बनेको पार्किङ्ग लगायत सबै सुबिधा सम्पन्न घर भाडामा उपलब्ध छ। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क: 9857840710 / 9857075945
Manigram 12 Number Negotiable
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all