Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Manigram 12 Number, Rupandehi, Tilottama
2 months ago
624
1203
#sb-1141
Negotiable

तिलोत्तमा मणिग्राम चोकदेखी पश्चिम १२ नम्बर डेढ लाख घर नगरपालीका भवन र कुन्जलापुर पार्क नजीकै ३० धुरमा बनेको २.५ तले भवन सरकारी कार्यालय,मन्टेश्वरी, बिजनेस हाउस, ट्रेनिङ्ग हाउस, प्रोजेक्ट, हिलिङ सेन्टर सबैको लागी अती उपयुक्त ५८०० Sq.ft मा बनेको पार्किङ्ग लगायत सबै सुबिधा सम्पन्न घर भाडामा उपलब्ध छ।
भाडा: आपसी सहमतीमा
सम्पर्क: 9857840710 / 9857075945

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6115193,83.48989670473048
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all