Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Raju Bhandari cover image
Raju Bhandari profile image
  • Raju Bhandari
  • raju-bhandari-143
  • Khaireni , Rupandehi, Devdaha
Raju Bhandari
Raju Bhandari
3 months ago
1407
देवदह-०५, खैरेनी बजार स्थित साना किसान मार्ग संगै रहेको १६०० Sq.ft क्षेत्रफल भएको घर गोदाम, गार्मेन्ट, कटेज, रेस्टुरेन्ट, आल्मुनियम ग्रिल तथा अन्य कुनै पनि स-साना उधोग ब्यवसाय गर्न मिल्ने आकर्षक र पार्किङ सुबिधा सहितको घर भाडामा उपलब्ध छ। आवश्यक व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क गर्नुहोला। नोट - बिजुलि, पानी तथा पार्किङको राम्रो सुबिधा रहेको छ। परिवार सहित बस्न पनि मिल्छ। सम्पर्क नम्बर:- 9860554545 / 9847216413
Devdaha, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Raju Bhandari
Raju Bhandari
1 years ago
2323
Commercial House is on Rent at Devdaha- Khaireni Rupandehi. House is suitable for Business Purposes like: small industry, godown,Garment, restaurant and so on. All the facilities like net, electricity,water supply are available at this home. Rent for this house is negotiable.
Devdaha, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Raju Bhandari
Raju Bhandari
3 months ago
1407
देवदह-०५, खैरेनी बजार स्थित साना किसान मार्ग संगै रहेको १६०० Sq.ft क्षेत्रफल भएको घर गोदाम, गार्मेन्ट, कटेज, रेस्टुरेन्ट, आल्मुनियम ग्रिल तथा अन्य कुनै पनि स-साना उधोग ब्यवसाय गर्न मिल्ने आकर्षक र पार्किङ सुबिधा सहितको घर भाडामा उपलब्ध छ। आवश्यक व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क गर्नुहोला। नोट - बिजुलि, पानी तथा पार्किङको राम्रो सुबिधा रहेको छ। परिवार सहित बस्न पनि मिल्छ। सम्पर्क नम्बर:- 9860554545 / 9847216413
Devdaha, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Raju Bhandari
Raju Bhandari
1 years ago
2323
Commercial House is on Rent at Devdaha- Khaireni Rupandehi. House is suitable for Business Purposes like: small industry, godown,Garment, restaurant and so on. All the facilities like net, electricity,water supply are available at this home. Rent for this house is negotiable.
Devdaha, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all