Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
4 Number Jitpur, Kapilbastu
3 weeks ago
483
5797
#sb-1298
Negotiable

कपिलवस्तु बाणगङ्गा जितपुर ४ नम्बर चोकदेखी ५० मिटर भित्र रहेको १७०० sq.ft बराबरको घर जुनसुकै अफिस प्रयोजनको लागी भाडामा उपलब्ध छ।
भाडा:- आपसी सहमतिमा
सम्पर्क नम्बर:- 9766500909 / 9766500905

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.5672234,83.06592185540599
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all