Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Janakinagar, Rupandehi, Tilottama
2 months ago
837
1372
#sb-1168
Negotiable

तिलोत्तमा जानकीनगर हाइवेमै पार्किङ सुबिधा सहितको ९५० Sq.ft बराबरको सटर हल र Second Floor मा (3Bhk) जुनसुकै अफिस तथा बसोबास दुबै प्रयोजनको अती उपयुक्त Space भाडामा उपलब्ध छ।
भाडा: आपसी सहमतीमा
सम्पर्क नम्बर: 9843501634 /9849554306

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6115193,83.48989670473048
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all