Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Shankarpur, Rupandehi, Tilottama
7 months ago
1087
2978
#sb-695
Negotiable

तिलोत्तमा शंकरपुर चोकदेखी पश्चिम तिलोत्तमा नगरपालीका गेट हाइवेसगै सटेको पार्किङ्ग सुबीधा सहीतका सटरहरु भाडामा उपलब्ध छ्न।
साइज:- १२ फीट मोहोडा र २४ फीट पीछाड
भाडा:- आपसी सहमतीमा
सम्पर्क नम्बर:- 9857023636 / 9847050136 / 9804472584

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6115193,83.48989670473048
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

All comments


  • avatar
  • Featured View all